Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни

Събития Събития Събития

Събития

         „От извора на България“

Това събите представлява поредица от фолклорни танцови семинара в три различни етнографски района на България! Ще се разделим на 3 групи озаглавени „ДРУЖИНИ“, като всяка една дружина ще наброява около 40-50 човека!

 Всяка Дружина ще посети определеното за нея място от дадената етнографска област, където ще се срещне с местни танцови ансамбли и читалищни групи за изворен фолклор, носещи автентичността на своя етнографски район. Едно посещение ще трае максимум два дни тоест една нощувка -  Събота срещу Неделя. Ще има  обучителна част на традицинни хорà, ще има лекционна част за спецификите на местното традиционно облекло, автентични песни и музикални инструменти, а също така и дегустация на традиционна храна и местни специалитети! Именно за това сме кръстили нашата национална програма „ОТ ИЗВОРА НА БЪЛГАРИЯ“, защото ще посещаваме различни места и черпим информация директно „ОТ ИЗВОРА“ на даденото читалище или фолклорен танцов ансамбъл, с който ще се срещнем, опознаем и не на последно място заедно ще съхраним и разпространим нашата традиционнна култура!

Освен, че ще имаме неповторимия шанс да научим хорото директно  От Извора има и друга важна цел, която е децентрализация и културен обмен с по-малки населини места в страната! Целим също популяризиране на традиционни  форми на любителско творчество и фолклор на национално ниво, както и реализация на проекти за изграждане на активна мрежа от контакти в страната и чужбина.

По този начин вдъхваме живот и сила на всички тези читалища и фолклорни състави, които все още пазят нашето фолклорно наследство! Една истински благородна кауза носеща ни народознание „От Извора на България“!

 Изданието  ще бъде в 3 последователни съботи през м.Март 2023г.

 1. На 11.03.23г. гостуваме на група за тардиционен фолклор „Русалии“ - гр.Петрич
 2. На 18.03.23г. гостуваме на читалище „Св. Кирил и Методий-1912“ с.Оборище ( обл.Пазарджик )
 3. На 25.03.23г. гостуваме на читалище „Пробуда 1927“ с. Софрониево ( обл. Враца )

Важно е да се спомене, че това събитие има бъдеще и възможност за развитие, така че наистина да стане национална кампания пазеща и помагаща за разпространението и съхранението на традиционното народно творчество!

Програма описваща, как ще протече всяко едно от трите събития в „ От извора на България“

 1. Отпътуване събота сутринта от гр. София с организиран транспорт
 2. Пристигане към 13:30ч. дегустационен обяд на традионни храни от дадения район
 3. Семинарно лекционна част от 15:00ч. до 17:00ч. – представяне на народни носии, народни инструменти, стил и характер на народните хорà от местната етнографска област, запознаване с местните традиции и обичаи и всичко това показано от местините музиканти и фолклористи.
 4. На другият ден в неделя от 11:00ч. до 12:30ч танцувално обучителна част на 4 изворни хорà преподадени от местният танцов състав и хореограф.
 5. Отпътуване в 13:00ч. обратно към София

  

                                                                             Очакванията ни са основателно големи!

Директни резултати:

 1. Популяризиране на традиционни форми на любителско творчество и фолклор на национално ниво.
 2. Реализация на проект за изграждане на активна мрежа от контакти в страната и чужбина.
 3. Децентрализация на културния живот
 4. Да запазим и предадем минимум по 4 традиционни хорà от всяко място.
 5. Да обучим 140 човека от нашата школа да танцуват общо 12 нови изворни хорà.
 6. Да събудим интереса на градския тип човек към селото и фолклора ни.
 7. Да вдъхнем живот на читалищата в малките населени места, особено след Ковид пандемията.
 8. Обогатяване на знанията и репертора ни.
 9. Образователни резултати, предизвикващи повторен интерес у всеки участник.

Индиректни резултати:

 1. Подпомагане на читалища и танцови състави.
 2. Връщане интереса на младите хора във фолклора.
 3. Чисто финансово подпомагане на района, който ще посетим.

       Дела трябват, а не само думи !!!    Напрееееееееееееееед